Random Images Debug-Information:


Cursus projectplan schrijven (twee avonden)

Deze cursus vindt plaats op 5 en 12 oktober 2017.

Aan de basis van ieder project ligt een projectplan. Hoe zet u uw ideen om in duidelijke doelen, afspraken en acties? Wat moet er allemaal in zon plan staan? Wat is SMART?

Monique Haberink Van Hees kent als docent Management & Organisatie aan de Haagse Hogeschool alle aspecten van het projectplan. In twee bijeenkomsten gaat ze in op alle eisen die aan een goed projectplan worden gesteld. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst kunt u al uw concept-plan opsturen. Op basis van deze informatie kan de docent hele gerichte en praktische knelpunten behandelen en met u op zoek gaan naar oplossingen.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen die in potentie met succes een aanvraag bij Fonds 1818 kunnen indienen.

Meer weten of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar de Vrijwilligersacademie Rijswijk.