Organisatiegegevens
  • Amnesty International groep Vlietstreek Afd. Rijswijk
  • Leeuwendaallaan 39
  • 2281 GK
  • RIJSWIJK
  • info@vlietstreek.amnesty.nl
Informatie over deze organisatie
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.
Vacatures van deze organisatie
Amnesty International groep Vlietstreek Afd. Rijswijk
04-09-2022
Activiteitenbegeleiding, Administratie / PR, Advies, Bestuur, Buddies, Evenementen, Individuele begeleiding, Korte klussen, Maatjes, NL Doet
Beheer | Website: WMOMO