Nieuws

Vrijwilligersmanager, jouw context vraagt een eigen model.

Eind 2017 hebben 450 vrijwilligersmanagers meegedaan aan een survey van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.
De c
onclusie: Wees voorzichtig met one-size-fits-all managementbenaderingen.

Met een lijst met verschillende elementen vroegen we of dit helemaal níet of juist zéér belangrijk was in het werk als vrijwilligersmanager. Het doel was te laten zien dat er verschillende vormen (4) van vrijwilligersmanagement bestaan, gebaseerd op voornamelijk verschillende vormen van toegang tot vrijwillige energie. We wilden laten zien dat one-size-fits-all universele managementbenaderingen (zoals de 5B’s) niet in alle organisaties die werken met vrijwilligers even goed gebruikt kunnen worden. Voor een literatuurstudie van universele modellen (er is 1 methode van goed vrijwilligersmanagement) en contingentiemodellen (wat goed vrijwilligersmanagement is, hangt af van de context) zie dit Engelse artikel. Ons onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nonprofit Management & Leadership, een topjournal in ons vakgebied! Dit willen we natuurlijk graag met jullie delen en daarom vind je hieronder een korte samenvatting van het artikel. Lees verder op de website van de NOV

Lucas Meijs
Jeffrey Brudney
Philine van Overbeeke

Beheer | Website: WMOMO