Nieuws

29 april 2020 Waar komt al die vrijwillige energie vandaan?

Tijdens de Coronacrisis zien we een enorme maatschappelijke betrokkenheid: Al die mensen die zich inzetten voor een ander in deze crisis. We stropen massaal de mouwen op en gaan vrijwillig aan de slag. Waar komen al die vrijwilligers vandaan? 
 
Willem-Jan de Gast onderscheidt in een artikel op NOV.nl vier varianten.

 

De verplaatste vrijwilliger

In allerlei sectoren, zoals bijvoorbeeld de sport, het onderwijs, kunst en cultuur vinden op dit moment nauwelijks activiteiten plaats. Dit zijn juist de sectoren waarin miljoenen mensen zich vrijwillig inzetten. Al die vrijwillige energie vindt nu niet zijn weg naar de reguliere activiteiten. Een deel van deze groep zoekt naar die plekken waar nu wel veel behoefte is aan vrijwilligers. Dit is dus geen nieuwe vrijwillige energie, maar verplaatste. De consequentie daarvan is dat de kans groot is dat al deze mensen, zodra het kan, weer terugveren naar hun oorspronkelijke vrijwilligerswerk.

 

De verborgen vrijwilliger

Mensen die in eigen buurt of wijk al lang bezig waren met allerlei klusjes en hulpacties. En die nu ineens in de schijnwerpers komen te staan omdat veel meer mensen en instanties aandacht hebben voor deze 'random acts of kindness'. Deze groep doet gewoon iets voor een ander omdat je dat nou eenmaal doet. Het zijn zeker geen nieuwe vrijwilligers, maar betrokken buurtbewoners.

 

De vervangende vrijwilliger

Wat we uit alle verhalen zeker weten, is dat een deel van de huidige betrokkenheid voortkomt uit het feit dat aardig wat mensen op dit moment geen of minder betaald werk hebben. Ook bij eerdere crises hebben we het patroon gezien dat tijdelijk werklozen vrijwilligerswerk gaan doen, om zo toch van nut te zijn, iets om handen te hebben en nieuwe vaardigheden en netwerken op te doen. 

 

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger ziet door de crisis een directe en concrete behoefte in zijn omgeving, wordt daardoor geraakt en wil nu helpen. Ook hier gaat het in eerste instantie om tijdelijke vrijwillige energie: zodra de crisis voorbij is of zodra mensen er genoeg van hebben, houden ze weer op met hun vrijwilligerswerk. 
 
De kunst is om deze groep expliciet te laten ervaren wat hun vrijwillige inzet voor henzelf en voor een ander betekent. 
 
Lees het hele artikel op de website van NOV. Wil jij reageren op dit artikel? Mail naar info@vrijwilligerscentrum.nl.
Beheer | Website: WMOMO