Nieuws

6 mei 2020 Wat is de rol van de coördinator vrijwilligerswerk?

Movisie heeft onderzoek gedaan naar de rol en de positie van de coördinator vrijwilligerswerk. Het onderzoek laat onder andere zien dat er behoefte is aan erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet. 
Het ontwikkelen van verschillende competentieprofielen is volgens de onderzoekers essentieel om vrijwilligerswerk goed te organiseren.
 
Ben jij vrijwilligerscoördinator en wil je meer weten? Bekijk het onderzoek op de website van Movisie.
Beheer | Website: WMOMO