Nieuws

Onderzoek: aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet gedaald

In 2021 gaf 39 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. 

 

Er is sprake van een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek van CBS.

Tussen 2012 en 2019 (vóór corona) zette gemiddeld 49 procent zich in en in 2020 (eerste coronajaar) was 44 procent actief als vrijwilliger. De daling kan deels het gevolg zijn van corona. Immers, veel vrijwilligerswerk was niet mogelijk door de maatregelen.
 
De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, verzorging, scholen, jeugdwerk en levensbeschouwelijke organisaties (zoals kerken en moskeeën).
 
 
Bron: NOV
Beheer | Website: WMOMO